Kategoria: Yleinen

 • Lammas­aita­talkoot Suvannossa 9.–11. 6.

  Lammas­aita­talkoot Suvannossa 9.–11. 6.

  Suvannon kylässä ennal­lis­tetaan tänä kesänä valta­kunnallisesti merkit­tävän kulttuuri­ympäristön perinne­biotooppeja talkoo­voimin. Ahke­rimmat talkoo­laiset tulevat Keto­karitsan lammas­tilalta Oinaan kylästä ja ovat lupau­tuneet hommiin koko kesäksi. Me muut kokoon­numme Lapin vihreän viikon perjan­taina 9. kesäkuuta valmis­te­lemaan tuli­joille kaksi avaraa aitausta, molemmat hyvin näkyville paikoille Suvannon alati pensit­tyvää kulttuuri­maisemaa. Omat hanskat ja juoma­pullot mukaan. Talkoo­eväät tarjotaan! Tapah­tuman järjes­tävät Suvannon…

 • Sini­pulssin retki Mylly­tu­valle

  Sini­pulssin retki Mylly­tu­valle

  Pelkosen­niemellä ja Savu­koskella toimiva päivätupa Sini­pulssi järjestää kaikille avoimen, ilmaisen retken Suvantoon maanan­taina 29. touko­kuuta. Ohjel­massa Keino-ojan mylly­kentällä on makkaran­paistoa, ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa. Retkellä vierailee myös kunnan liikunta­neuvoja Mika Koivisto. Kyyti kirkon­mäeltä lähtee kello 11.

 • Päre­kat­to­talkoot

  Päre­kat­to­talkoot

  Lomalan (Saunalan) 1800-luvun aittaan talkoiltiin uusi pärekatto 9.–12. 6. 2022. Talkoot järjesti Avoimet miljööt ja komeat kuistit ‑hanke yhdessä Suvannon kylä­yhdistyksen kanssa. Paikalla oli päivittäin 8–13 ahkeraa talkoo­laista.

 • Niemen koululaiset tutustuivat Suvannon kylään

  Niemen koululaiset tutustuivat Suvannon kylään

  Niemen viides- ja kuudes­luokkalaiset tutustuivat opet­ta­jansa Anni-Marin johdolla Suvannon kylään 27. 10. 2020. Kylä­yhdistyksen puolesta koulu­laisia opastivat Janne ja Kaisu. Tässä tutkaillaan Suvannon koululla jako­lasku­taulukkoa. Vierailu oli osa Suomen Kulttuuri­perintö­kasvatuksen seuran hanketta, jossa tarjotaan mahdol­lisuus paikal­li­sille koulu­lai­sille tutustua arvok­kaisiin kulttuuri­perintö­kohteisiin.