Paikal­lis­tietoa

Pelko­sen­niemi ja sen kylät

Mediapaja Sodan­kylän ”Pelko­sen­niemi ja sen kylät” on 40 minuutin tutus­tu­mis­matka Itä-Lapin helmeen.

DVD on tilat­ta­vissa kylä­yhdistyksen kautta. Lähetä sähkö­postia osoit­teeseen suvannon.kylayhdistys@gmail.com, tai käytä yhtey­den­ot­to­lo­ma­ketta. Täytä nimesi ja osoit­teesi!

Hinta: 10 €/ kpl + posti­tus­kulut. Tilaa omaksi, lahjaksi tai ystä­vällesi!


Vinkkejä ja linkkejä Suvannossa ja Pelkosen­niemellä asioi­ville