Tekemistä

Suvannossa voi värkätä vaikka mitä…

Taidetta Kitisen kaina­lossa

Kuva­tai­tei­li­joille ja taiteen harras­ta­jille Suvanto on ollut jo vuosi­kym­menien ajan inspi­roiva työym­pä­ristö. Jo 1970-luvulla taiteilija Eero Kumpula asui ja teki töitä Suvannon koululla. Kylässä on järjes­tetty myös lukuisia taide­leirejä. Galleria-kahvila Säpik­käässä on vaihtuvat näyttelyt ympäri vuoden.

Kalastus

1990-luvun alussa kylän joki­maisema muuttui, kun Kitisen alajuok­sulle valmistui Kokkos­nivan voima­laitos ja joen yli kulkevan lossi­lii­kenteen korvasi silta. Leven­tynyt jokiuoma on tuonut Suvannon talvi­mai­semaan pilk­ki­jöiden joukot; kesällä Kitisellä harras­tetaan veneilyä ja erityi­sesti uistelua. Suvannossa on oma veneen­las­ku­paikka.

Metsä­hal­li­tuk­selta saat kalas­tus­luvat valtion vesia­lueille.

Metsästys

Metsäs­tys­seura Suvanto-Kaira ry:n  kautta voit varata vierai­li­ja­luvan esimer­kiksi hirven­met­säs­tykseen.

Marjas­ta­minen

Hyvät marjamaat kangas­maas­tossa houkut­te­levat poimimaan luon­no­nan­timet talteen. Tule Suvantoon päivä­seltään tai pitem­mäksi aikaa!

Hiihto ja laskettelu

Luon­nonlatu Suvannossa pidetään avoinna talvisin. Latu­reitti poikkeaa jonkin verran kartan kuvasta: tällä hetkellä ladulle pääsee vain Matti­lan­tieltä (nro 25:n kohdalta) ja Suvan­non­tieltä (Mettiäisen Kelo­mö­keiltä noin 100m kylän keskustaan päin).

Suvannon lähellä on myös Pyhä­tunturi, josta löytyvät monet harras­tus­mah­dol­li­suudet ja palvelut.