Käyn­ti­koh­teita Suvannossa

Suvanto on arkenakin lähellä Pyhää — ja tänne  pääsee helposti!

Suvanto kartalla


Joopilan kesä­kahvila

  • Suvan­nontie 1047
  • suljettu talven ajaksi

Kahvila-galleria Säpikäs

  • savuton, siisti, kodikas, taiteel­li­sesti sisus­tettu
  • tilat 60 hengelle
  • puh. 040 965 9704
  • suljettu tois­tai­seksi

Museo­lossi

Kitisen etelä­ran­nalla katoksen alle museoitu Suvannon ensim­mäinen lossi. Puisen kapu­la­lossin raken­sivat vuonna 1960 Santeri, Martti ja Jouko Autio­niemi.

Kapu­la­lossin jälkeen vuodesta 1976 alkaen Suvantoon kuljettiin Kitisen yli 20 tonnia kanta­valla teräs­lau­talla. Vuodesta 1979 vuoteen 1990 saakka kulku­vä­li­neenä oli 33 tonnia kantava konelossi.

Kitisen yli johtava silta valmistui syksyllä 1991.

Keino-ojan mylly­kenttä

Kahdeksan kilo­metriä Suvan­nosta Kitisen yläjuok­sulle sijaitsee mylly­kenttä.

Kitiseen laske­vassa Keino-ojassa oli parhaim­millaan yhtä aikaa kolme Suvannon kylän osuus­myllyä, joista ensim­mäinen vesimylly raken­nettiin vuonna 1868. Myllyissä jauhettiin kylä­läisten viljaa keväisin ja syksyisin, kun Keino-ojassa oli vesi korkeim­millaan.

Nykyisin mylly­kentällä on toimin­ta­kun­toinen, Härkä­joelta siirretty härkin­mylly.

Suvannon museo­koulu

  • suljettu tois­tai­seksi