Niemen koululaiset tutustuivat Suvannon kylään

Niemen viides- ja kuudes­luokkalaiset tutustuivat opet­ta­jansa Anni-Marin johdolla Suvannon kylään 27. 10. 2020. Kylä­yhdistyksen puolesta koulu­laisia opastivat Janne ja Kaisu. Tässä tutkaillaan Suvannon koululla jako­lasku­taulukkoa. Vierailu oli osa Suomen Kulttuuri­perintö­kasvatuksen seuran hanketta, jossa tarjotaan mahdol­lisuus paikal­li­sille koulu­lai­sille tutustua arvok­kaisiin kulttuuri­perintö­kohteisiin.