Tekijä: Suvannon kyläyhdistys

  • Päre­kat­to­talkoot

    Päre­kat­to­talkoot

    Lomalan (Saunalan) 1800-luvun aittaan talkoiltiin uusi pärekatto 9.–12. 6. 2022. Talkoot järjesti Avoimet miljööt ja komeat kuistit ‑hanke yhdessä Suvannon kylä­yhdistyksen kanssa. Paikalla oli päivittäin 8–13 ahkeraa talkoo­laista.

  • Niemen koululaiset tutustuivat Suvannon kylään

    Niemen koululaiset tutustuivat Suvannon kylään

    Niemen viides- ja kuudes­luokkalaiset tutustuivat opet­ta­jansa Anni-Marin johdolla Suvannon kylään 27. 10. 2020. Kylä­yhdistyksen puolesta koulu­laisia opastivat Janne ja Kaisu. Tässä tutkaillaan Suvannon koululla jako­lasku­taulukkoa. Vierailu oli osa Suomen Kulttuuri­perintö­kasvatuksen seuran hanketta, jossa tarjotaan mahdol­lisuus paikal­li­sille koulu­lai­sille tutustua arvok­kaisiin kulttuuri­perintö­kohteisiin.