top of page

 

Suvannon kylä

 

Suvannon kylän ja kyläläisten historiaa sekä kansatieteelliseltä että rakennusperinteen kannalta.

 

 

Tekijät: Antti Pihkala, Anna-Liisa Sippola, Lauri Yli-Tepsa

 

 

Pohjoinen 1986

 

Suvanto – Rakennushistoria, korjausohjelma ja kyläympäristösuunnitelma

 

Arkkitehtuurin pro gradu- tutkielma, jossa perehdytään perusteellisesti Suvannon kylän rakennushistoriaan. Malliesimerkejä kylän rakennusten korjaussuunnitelmista sekä kyläympäristösuunnitelma. Tämä työ on toiminut lähtökohtana Suvannon rakennusten korjauksille.

 

Tekijä: Antti Pihkala

 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, julkaisu A 12 1986

 

 

Suvannon kylä – korjauskokeilun seuranta

 

Suvannon kylässä ympäristöministeriön rahallisella avustuksella ja Museoviraston ohjauksessa tehtyjen rakennusten korjausten dokumentointi- ja seurantaraportti, jossa korjaustöissä käytetyt korjausmenetelmät ja –materiaalit on kuvattu hyvin.

 

Tekijät: Antti Pihkala, Helena Hirviniemi, Esko Männikkö, Lauri Yli-Tepsa

 

Ympäristöministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto 1990

 

Suvannosta kirjoitettua, ja vähän muualtakin...

Komppania pienoisyhteiskuntana

Sosiologisen tutkimuksen luku VII (Hietasuvanto) kertoo elämästä Suvannossa vuonna 1946.

 

Tekijä: Knut Pipping

Otava  1978

 

Suvanto: Samoilua ja kalastelua etelästä pohjoiseen 

 

Tekijä: Antti Aho

Hipputeos 2006

 

Isojen pirttien kylät - Pelkosenniemen kulttuuriympäristöohjelma

 

Pelkosenniemen kunnan kulttuuriympäristöjen historia ja nykytilanteen kartoitus. Kirjassa kerrotaan erikseen myös kylien asutus- ja rakennushistoriasta sekä kuvataan kulttuuri- ja rakennushistorian kannalta keskeisimmät kohteet. Suvannon kylästä on kirjassa on 10 tilaa rakennuksineen.

 

Tekijät: Tiina Elo, Sirkka-Liisa Seppälä

Ympäristöministeriö 2013

 

Suur-Sodankylän historia 1

 

Tekijät: Aimo Kehusmaa, Samuli Onnela

Suur-Sodankylän historiatoimikunta 1995

 

Suur-Sodankylän historia 2: Suurpitäjä saamelaisten ja suomalaisten maana vuosina 1747-1916 

 

Tekijä: Samuli Onnela

Suur-Sodankylän historiatoimikunta 2006

 

Uittotyöväen elämää Suvannon kylässä ja Kitisenjoella 1920-1950 -luvuilla

 

Tekijä: Hanna Snellman

Lapin metsämuseo 25 vuotta. Lapin metsämuseoyhdistys ry:n julkaisusarja n:o 4 1987

 

Lapin rakennusperintö

 

Lapin läänin rakennusperinne ry 1984

 

Pelkosenniemeläiset isänmaan puolustajina; Pelkosenniemen taistelu, muistoja sotavuosilta, veteraanimatrikkeli.

 

Toim. Markku Kujala

Pelkosenniemen kunta 2000

 

Kairavuopiolaiset. 300 vuotta Kairalan kylähistoriaa

 

Tekijä: Kari Tallavaara

Omakustanne 2000

 

 

 

bottom of page