top of page

Suvannon kyläyhdistys ry toimii kyläläisten koolle kutsujana ja etujen valvojana.

 

Kyläyhdistys on toiminut kylätoimikuntana jo 1970-luvulta lähtien. Vuonna 1991 se rekisteröitiin ja se sai nimekseen Suvannon Kyläyhdistys ry. Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki nykyiset ja entiset suvantolaiset ja heidän jälkeläisensä sekä Suvannon lähialueen ympärivuotiset asukkaat ja mökkiläiset. Kyläyhdistykseen kuuluukin suurin osa kyläläisistä ja kylän lähiympäristön asukkaista.

 

Kyläyhdistys tekee aloitteita ja antaa lausuntoja kyläläisiä koskevissa yhteisissä asioissa. Suvantoon tulevat tiet ovat olleet useina vuosina yhdistyksen huolen aiheina, samoin Kitisen jokimaisemaan ja ympäristönhoitoon liittyvät asiat. 

 

Suvannon Kyläyhdistys hoitaa ja vuokraa edelleen myös Keino-ojan Myllykentällä sijaitsevaa Pelkosenniemen kunnan omistamaa Myllytupaa. Kyläläiset talkoilevat myllyalueen siistimiseksi ja polttopuiden hankkimiseksi Myllytuvalle. Kokouksia pidetään sääntömääräisten kokousten lisäksi tarpeen tullen.

 

Kyläyhdistys toimii myös kylän perinteen kerääjänä ja vaalijana. Sillä on oma digitaalinen kuva-arkisto, johon on taltioitu lähes 600 valokuvaa eri ajoilta. Kyläyhdistys kantaa huolta myös perinteisten rakennus- ja korjausmenetelmien osaamisen siirtämisestä sukupolvelta toiselle.

 

Suvannon kyläyhdistys ry pyrkii lisäämään tietoa Suvannon kylästä, sen historiasta ja rakennusperinteestä.

Suvannon Kyläyhdistyksen  ry:n säännöt

Suvannon kyläsuunnitelma 2016-2020.

 

Suvannon kylä on mukana myös seuraavissa hankkeissa:

 

Tarinakylä-hankkeessa, lisätietoja hankkeesta!

Ulkoreittisuunnitelma MTB -reitti välille Pyhä-Luosto-Suvanto-Pyhä.

 

 

 

                       

 

 

SUVANNON KYLÄYHDISTYS RY                          

bottom of page